Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. Regisztráció.

  A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  1. A www.kisvacak.hu online áruházat a PROLEON Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

  2. A Szolgáltató rövid neve: PROLEON Bt.

  3. A Szolgáltató székhelye: 8357 Döbröce, Hegyi utca 4.

  4. A Szolgáltató postai címe: 6726 Szeged, Kálvária tér 28.

  5. A Szolgáltató (Cg: 20 06 039579, adószám: 21037858-2-20) , a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

  6. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: folyamatban

  7. Weboldal tárhelyszolgáltató: ShopRenter.hu Kft., elérhetőség: www.shoprenter.hu

  8. Levelezés tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft., elérhetőség: www.tarhely.com

    

II. A VEVŐ

 1. Minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató termékét a Szolgáltató weboldalának igénybevételével online megvásárolja.

III. AZ EGYEDI ADÁSVÉTEL LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

 1. A megrendelések leadása a Kisvacak.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges, a www.kisvacak.hu webcímen. 
  A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére. 
  A megrendelés leadása nem feltétlenül kötött regisztrációhoz. A rendelés leadása előtt a Vevőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. 
  A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz nem-írásbeli adás-vételi szerződés megkötésére (azaz megrendelést ad fel). Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja, amennyiben az ajánlattételtől számított 72 órán belül visszaigazolást küld a Vevő regisztráció során megadott e-mail-címére. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, fizetési határidőt, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, szállítási költséget, termékmegnevezés(eke)t és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő és a Szolgáltató között létrejött nem-írásbeli megállapodás értelmében a Vevő köteles a megrendelt termékek ellenértékét és szállítási költségét a Szolgáltatónak a fizetési határidőig megfizetni, Szolgáltató pedig köteles a megrendelt termékeket a Vevő által kért szállítási címre eljuttatni. 
  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

 2. Az Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

 3. Az Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a Számlázz.hu szolgáltatás segítségével, melyet email-en keresztül juttat el a Vevőnek.

 4. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a megrendelést, erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Vevőnek, és a le nem szállított termékek esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 5. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

  1. Előreutalás: Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató K&H Banknál vezetett 10402805-50504850-48571000 számú pénzintézeti számlájára. A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

    

 

IV. A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS A PANASZKEZELÉS

 1. A megvásárolt termék/termékek kiszállítására jelenleg nincs mód, személyes átvétel lehetséges előre egyeztetett időpontban az alábbi címen: 6726 Szeged, Kálvária tér 28.

 2. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén átvételi elismervényt aláírni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a termék /termékek az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

 3. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval a www.kisvacak.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni.

 4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében amennyiben a vásárló magánszemély, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Cégekre az indoklás nélküli elállási jog nem vonatkozik.

 5. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja. Ezek átvevőponti számlával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

  2. Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a Szolgáltató átvételi pontjára (Kisvacak.hu Kreatív Műhely., 6726 Szeged, Kálvária tér 28.) A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszajuttatott termék(ek) vételárát. A Szolgáltató szállítási díjat nem térít vissza.

  3. Szolgáltató a termék(ek) vételárát a Vevő által megadott bankszámlára való átutalással téríti vissza.

  4. Szolgáltató a termékek árát csak abban az esetben téríti vissza, ha Vevő a termékekkel együtt a számlát is visszajuttatja.

  5. A Vevő elállási jogát csak abban az esetében gyakorolhatja, ha a termék a visszajuttatáskor ugyanolyan állapotban (sértetlen) volt, mint az átvételkor.

  6. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Szolgáltató nem vállalja.

  7. Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem-előregyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. bútor egyedi színnel vagy huzattal).

  8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

    

 6. Amennyiben a termékkel Vevőnek panasza merül fel, úgy a www.kisvacak.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén kell írásban jelezni. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

V. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

Bútorokra és kiegészítőkre 6 hónap garanciát vállal a Szolgáltató. Ezek használt, felújított termékek, amik a terméklapon minden esetben feltüntetésre kerülnek. Meghibásodás esetén Szolgáltatóval a www.kisvacak.hu honlap Kapcsolat oldalán található elérhetőségek valamelyikén Vevő vegye fel a kapcsolatot és javítás módjáról a Szolgáltató 14 napon nyilatkozni fog. A garancia nem terjed ki nem rendeltetésszerű használatra.


 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


HATÁLYOS: 2017. NOVEMBER 1-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSIG.

 1. Az Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

 2. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.

 3. Az e-mail-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 4. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Vevő a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat az info@kisvacak.hu címen.

 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@kisvacak.hu címen.

 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81.

 9. Amennyiben a felhasználói fiókja teljes törlését szeretné, a Vevő ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, az info@kisvacak.hu e-mail-címen kérheti. A törlést a Szolgáltató 14 napon belül köteles végrehajtani. A törlés nem érinti a jogszabályokban (pl. Számviteli Törvényben) előírt adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.